Ajánlott kiadványok

Orbán Balázs (2020) – A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye. „Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be akarnád fogni a jó szelet, mely odarepít” – írja Seneca egyik episztolájában. Nem elég azonban felismerni a kedvező szelet, érteni kell a hajósmesterséghez is. Az állam és a hajó kormányzása közötti párhuzam régóta tartja magát. Ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy a sikeres nemzetek képesek felismerni, milyen a széljárás, ismerik hajójuk képességeit, egyúttal a megfelelő útvonalat is előre meg tudják tervezni. A 2010 utáni kormányzás is ezen az elképzelésen alapult. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség Parlamenti és Stratégiai államtitkára új kötetében, A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregyében nem kevesebbre vállalkozik, minthogy feltárja a magyar stratégiaalkotás mögött meghúzódó elveket és szempontrendszert, s ezek segítségével felrajzolja a mindenkori magyar stratégiaalkotás sarokpontjait.

Edward Glaeser (2020) – A város diadala. Eredeti kiadás: Edward Glaeser (2011) – Triumph of the City: How our greates invention makes us richer, smarter, greener, healthier and happier.

Edward Glaeser, a Harvard Egyetem közgazdász professzora alcímként már a borítón megfogalmazza könyvének kissé provokatív, ugyanakkor lényegre törő tételmondatát: hogyan tesznek minket a városok gazdagabbá, intelligensebbé, zöldebbé, egészségesebbé és boldogabbá. Ezen öt ismérv mentén halad a könyv, amelyben a szerző történelmi időkön átívelően elemzi a városfejlődés és a gazdaság kapcsolatrendszerét, és a városokat mint a mindenkori társadalmak legnagyobb vívmányait értelmezi. A városi térségek számos kihívással szembesülnek világszerte. A tudás, a tehetség és a magas szintű fogyasztás mellett koncentráltan jelentkezik a szegénység és a környezeti fenntarthatóság problémája, és (különösen a fejlett országok esetében) egyre nagyobb jelentőséget kap a boldogtalanság kérdésköre. E komplex kihívások kezelésére Glaeser szintén összetett (társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseket egyaránt magában foglaló) és kissé talán szokatlan válaszokat ajánl. Glaeser álláspontja szerint a városok jelentősége mindenekelőtt abban áll, hogy lehetővé teszik az emberek gyors és hatékony együttműködését, a tudás közös megteremtését, valamint a tanulás és az új információk folyamatos és gyors áramlását.

Magyar Nemzeti Bank (2019) – A jövő fenntartható közgazdaságtana. “Az MNB elsődleg

es célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját.” Ennek keretében a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan vizsgálja és elemzi a magyar gazdaság fenntartható növekedését meghatározó legfontosabb kihívásokat.   A Magyar Nemzeti Bank szakkönyvsorozatának ötödik kötete azzal a céllal íródott, hogy a mai sorsfordító időkben nyitott, újszerű, olykor provokatív kérdésekkel és a kérdésekhez kapcsolódó gondolatokkal végigvezesse az Olvasót a fenntartható jövőnket leginkább meghatározó trendeken és problémákon.   A gyorsan változó XXI. században korábban nem látott, teljesen újszerű jelenségekre is fel kell készülnünk. Nem elegendő gyors gazdasági növekedést megvalósítani.   Olyan fejlődést kell elérnünk, amely hosszú távon pénzügyi, környezeti és társadalmi szempontból is fenntarthatónak bizonyul.    A sikerhez vezető út első lépése a megfelelő kérdések megfogalmazása. A munkát érdemes már az alapoknál elkezdeni. Meggyőződésünk, hogy a korábbi hibákkal való őszinte szembenézés és a közgazdasági gondolkodás teljes megújítása az egyik kulcsa a korunk égető kérdéseire adható helyes válaszok megtalálásának.    A könyv szerzői a legkülönbözőbb területről érkeztek a pénzügyektől kezdve, a makroökonómián és a földrajz tudományokon át egészen a geopolitikáig. Jövőnk ilyen színes és sokrétű feltérképezése egyben szimbolizálja a XXI. század kihívásainak komplexitását és a megoldások felé vezető úton a legkülönbözőbb tudományágak szükséges fúzióját.

Gyulai György és Demkó Attila (2020) – Napról napra Trianon 1918-1924. Ez a trianoni eseményeket tömören bemutató kronológia. Rengeteg iromány jelent már meg Trianonról ez idáig, illetve a jelen centenáriumi esztendőben is. Gyulai György és Demkó Attila szerzőpárosé abban más, hogy tudósító stílusban, hely, idő szerint és tömören, a legfrissebb kutatások eredményeit is felhasználva, és egyik túlhajtott narratíva mellett sem elkötelezve, amennyire csak lehet tárgyilagosan készült.

„E kötet életközelbe hozza a száz évvel ezelőtti történéseket, szemünk előtt teljesedik ki a magyar tragédia. Tárgyszerűségé, hitelessége és alapossága mellett nem riad vissza a »mi lett volna, ha?«-típusú kérdések megválaszolásától, következtetéseit pedig feszes érveléssel és tények sokaságával támasztja alá. Kötelező tananyaggá kellene tenni.” (Borbély Zsolt Attila, Arad)

„Hosszú évtizedek alatt a felvidéki magyarság, de még inkább a szlovákság döntő része kitörölte emlékezetéből a múltat. Generációk nőttek fel anélkül, hogy bármit is tudjanak az 1919-es pozsonyi és zselízi sortűzről, a komáromi vérengzésről és a számtalan egyéb atrocitásról, amelyet a cseh légiók elkövettek a Felvidéken. Ez a könyv hiánypótló.” (Falath Zsuzsanna, Pozsony)

„Égető hiányt tölt be ez a nem akármilyen könyv! Gyulai György és Demkó Attila párhuzamos geostratégiai áttekintést kínál a korról, végre megjelenik az évtizedek óta elhanyagolt katonai szemlélet a nagyon nagy részben katonai szükségszerűségek mentén eldöntött eseménysor tárgyalásában. Letehetetlen, mint Demkó korábbi könyve, a “Máglyatűz”. (Vágó Bálint, Nagykörű)

 

Magyarország Kormánya – Innovációs és Technológiai Minisztérium (2020) – Klíma- és természetvédelmi akcióterv 2020: A nemzeti klíma- és energiapolitikával szemben négy szinten fogalmazódnak meg meghatározó követelmények: igazodni kell a klímavédelmet szolgáló nemzetközi és Európai Uniós vállalásainkhoz, az egész Kárpátmedencét érintően érvényes válaszokat kell adni, és a hazai környezetet tekintve is meg kell felelni minden előttünk álló kihívásnak. Elsődleges feladat a Kárpát-medence természeti környezetének, gazdag vízkészletének, termőföldjeinek, erdeinek, változatos élővilágának megóvása, megőrzése. A Kárpát-medence ugyanis alkalmas hely arra, hogy a kedvezőtlenebb klíma-forgatókönyvek bekövetkezése esetén is képes legyen fenntartani a magyar családok közös életét. Link

 

Dr. László György (2019) – Creating Balance –  The Mission of Economic Policy . The author Dr. László György, State Secretary from the Hungarian Ministry for Innovation and Technology states the Hungarian economic policy is not ideological, but is based on a pragmatic approach and can be characterized as a patriotic economy. The government’s goal is to create an economy which balances security, freedom, order, justice, and prosperity. The tools to achieve this are the reformed fiscal and tax policies, fiscal consolidation, the strengthening of the correct business environments, income redistribution, and job creation. This philosophy, the State Secretary described, has led to one of the fastest growing economies, which is also the most open economy in terms of exports to GDP and foreign direct investment (FDI).

 

Prof.Dr. Papp Lajos (2019) – Szívünk titkai. Ez a könyv Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész professzor, egy küzdelmes életet megélt, legtöbbször az árral szemben úszó, az igazságért harcoló, s azt egy pillanatra fel nem adó orvos vallomása, akinek minden körülmények között a beteg volt az első, aki kezdő szívsebészként azt tűzte ki célul, hogy senki ne haljon meg a műtőasztalon. Hazánkban egyedüliként kapta meg a kandidátusi fokozat kihagyásával a akadémiai doktori címet. Több általa kidolgozott módszert a mai napig alkalmaznak. Eredményeire Amerikában is felfigyeltek, a Harvardra is meghívták, hogy kutatói munkát folytasson.

Igazgatója volt a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szív- és Érsebészeti Klinikájának, az általa létrehozott Zalaegerszegi Szívsebészeti és Szívgyógyászati Klinikának, valamint a Pécsi Tudományegyetem Szívsebészeti Klinikájának, amelynek vezetőjeként 1,5 százalék alá csökkentette a nyitott szívműtétek halálozási arányát, amely akkor az egész világon sehol nem volt 2 százalék alatt. A vezetése alatt folytatott orvoslás nemcsak világszínvonalú volt, de a mai napig utánozhatatlan. Azóta sem értek el hasonló eredményeket sehol a világon. Emellett számos hazai egyetem katedráját megjárta, előadóként bejárta Európát és a fél világot.

Dr. Papp Lajos a szív embere, ismeri és érti az emberi szívet, annak szent és profán valóját egyaránt. Könyvében nem csak átvitt értelemben nyújt betekintést a szív titkaiba, a hús-vér szervet, annak betegségeit és a különböző sebészeti, gyógyítási eljárásokat is bemutatja, mégpedig olyan módon, hogy azt a laikus is megértse és hasznára válhasson.

A Dr. Papp Lajos személyiségétől elválaszthatatlan erkölcsiség azonban ott van minden szó, minden mondat, minden kijelentés mögött és átszövi, behálózza az egész mondanivalót, hogy végül rámutasson: szívünk titkainak egyetlen tudója a teremtő Isten.

„A szívműködés és vérkeringés új elmélete” címmel ellátott írásában Dr. Papp Lajos professzor William Harvey keringésről alkotott teóriáját cáfolja meg, azt a teóriát, amelyet a mai napig, lassan négyszáz éve változatlanul tanítanak az egyetemeken. Egy olyan világban, amelyben a „hatalom igazsága” szemben áll az „igazság hatalmával”, vajon hatással lesz-e ez az új elmélet az orvostudomány jövőjére?

Dr. Papp Lajos professzor több mint egy évtizede nem küzd az igazságért, hanem szolgálja azt. A Teremtőtől kapott hittel, a krisztusi szeretet jegyében fordul a rászorulók felé, több évtizedes kutatói és klinikai tapasztalatait, tudását a holisztikus gondolkodással és az elfelejtett, évezredes népi bölcsességekkel ötvözve gyógyítja a hozzá forduló betegeket és a magyar nemzet lelkét.

Norbert Csizmadia (2019) – Geofusion: The power of geography and the mapping of the 21st century. We are living in a unique “geo” age, where geography is appreciated again. The 21st century encompasses political and economic games where the multi-polar world, a new world order, and a new value system combine to develop new actors and new Industries. Business leaders are focusing more and more on global social issues, putting pressure on international political decisions such as the Space Race, global warming and migration. The 21st century is the era of knowledge & creativity (technology + knowledge + geography = “techknowledgeography” or Geofusion) where education and innovation are the most important investment. Knowledge is the currency of the future. When drawn with knowledge, the map of 21st century can be utilized to discover and conform to this new world! This book helps to explain how `Geofusion’ provides the opportunities, which can give lasting value to the world.

Magyar Nemzeti Bank (2019): Etikus közgazdaságtan. “Miért időszerű ez a könyv napjainkban? Azért, mert az erkölcs nélküli gazdaságot valódivá kívánja átformálni. Olyan elméleti keretet vázol, amelynek alkalmazása az etikai elvárásokat szervesen magába építő etikus közgazdaságtanhoz vezet. Egy ilyen változás megszüntetné az ember és a gazdaság szembe állását, növelné a bizalmat, és csökkentené a tranzakciós költségeket.
Időszerű azért is, mert kritikai gondolatokkal segíti az emberi magatartás és a politikai döntéshozatali folyamat természetének jobb megértését. Így a gazdaságban olyan normális helyzet alakulna ki, amelyben visszatérnénk a valódi szükségletek felismeréséhez, és megszűnhetne a mesterséges piac és a manipulatív média túlhatalma.
A könyv aktuális azért is, mert bizonyítja, hogy az individuális és a vállalati érdekeken túllépve a társadalom egésze számára megvalósulhat a komplex etikai és gazdasági elemzések eredményeinek olyan integrációja, amely megfelel a társadalom erkölcsi értékrendjének, és valóban a közjót szolgálja.
A könyv értéke az is, hogy négy fontos pénzügyi szférában, az adórendszer, a befektetési szektor, a bankrendszer és a bankfelügyelet esetében a gyakorlati etikai megfontolásokat sokoldalúan elemzi.”  /Báger Gusztáv közgazdász/

Rev. Dr. Lawrence Tetteh (2017) – Dangers of Offence – the enemy’s strategy to destroy. The author is an international evangelist, a teacher of the Gospel and the founder-president of the Worldwide Miracle Outreach. Many people worldwide are hurting today because of what others have said or done to them. Are you offended? Has the enemy stolen your joy through offence? Do you still harbor in your heart what friends and relatives have said about you? Beware of offence! Harboring offence will take away your authority. It will make you lose respect. It will make you sick. You will lose loved ones. It will make you disloyal. Because emotions have no intellect, be careful offences do not destroy your life. This book will turn your life around, restore you and help you build healthy relationship.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuval Noah Harari (2018): 21 lessons for the 21th century. In a world deluged by irrelevant information, clarity is power. Censorship works not by blocking the flow of information, but rather by flooding people with disinformation and distractions. 21 Lessons for the 21st Century cuts through these muddy waters and confronts some of the most urgent questions on today’s global agenda.

Why is liberal democracy in crisis? Is God back? Is a new world war coming? What does the rise of Donald Trump signify? What can we do about the epidemic of fake news? Which civilisation dominates the world – the West, China, Islam? Should Europe keep its doors open to immigrants? Can nationalism solve the problems of inequality and climate change? What should we do about terrorism? What should we teach our kids?

Billions of us can hardly afford the luxury of investigating these questions, because we have more pressing things to do: we have to go to work, take care of the kids, or look after elderly parents. Unfortunately, history makes no concessions. If the future of humanity is decided in your absence, because you are too busy feeding and clothing your kids – you and they will not be exempt from the consequences. This is very unfair; but who said history was fair?

A book doesn’t give people food or clothes – but it can offer some clarity, thereby helping to level the global playing field. If this book empowers even a handful of people to join the debate about the future of our species, it has done its job.

 

Bedő Imre (2018): A megbízható férfi: Mit jelent “családfőnek” lenni, és nemes értelemben “királlyá” válni, milyen lehetőségek vannak a család vezetésére, milyen éltető és romboló programokra tekinthetünk rá? Izgalmas kérdés az “önmegvalósítás” helyes értelmezése is. Miképpen lehet a generációs csapdák ellenére is “jövőnk a férfiak vállán”? A sok irányba kitekintő könyv nagyívű vállalkozás arra, hogy felismertesse a férfi példamutató és jövő-építő lehetőségeit és feladatait a családban és a világban. Üzenete egy mondatba sűríthető: ” A valódi létmotivációt a család adja. Hajrá, együtt!”  /Prof. Dr. Bagdy Emőke, professor emerita/

 

David Autere (2018): Máglyatűz – a háború peremén: Geopolitikai thriller a Kárpát-medencéből. “Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is!”
Mihai Tudose, Románia miniszterelnöke (2017-2018)
Úgy tűnik, egy székelyföldi tisztáson rakott hatalmas máglya mellett kezdődik az egész – de már évek óta zajlanak az előkészületek a világ különböző pontjain, a legnagyobb titokban. Furcsa dolgok történnek a Kárpát-medencében és környékén, a virtuális és a való világban egyaránt. Felizzik a történelem, fegyverek dörögnek a Budai-hegységben, Marosvásárhely főterén tízezrek éneklik a rohamrendőrök gyűrűjében: “Egy vérből valók vagyunk!”
A Máglyatűz nemcsak egy regény, hanem titkosszolgálati, katonai technikák, történelmi és geopolitikai tények gyűjteménye. Megmutatja, hogy nem csak erkölcstelen döntés volt más államok fennhatósága alá kényszeríteni több millió magyart, hanem veszélyes is.

Yuval Noah Harari (2018): Homo Deus – A holnap rövid története. Legyőztük a pusztító éhínséget. Megfékeztük a gyilkos járványokat. Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. De mihez kezdjünk ezek után? Kíséreljük meg legyőzni az öregedést?Próbáljuk meg kicselezni a halált?Tegyük az embert istenné?   A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár, Yuval Noah Harari elgondolkodtatóan és világosan vázolja fel az emberiség lehetséges jövőit, és hogy miként válhat a Homo sapiens Homo deusszá.

 

 

Nógrádi György (2018): Városligettől Zanzibárig

A Városligettől Zanzibárig… utazások földön, vízen, levegőben autóval, hajóval vagy helikopterrel és sok-sok sztorival. Pillanatképek Nógrádi György életéből a gyermekkortól a katonaságon át a hazai és külföldi elismertségig. A fáradhatatlan sztorizó ontja magából a sokszor humoros, de mégis elgondolkoztató történeteket, amelyek vele vagy barátaival és ismerőseivel estek meg. Az úti élményekről, élete fontosabb döntéseiről, eseményeiről szól ez a könyv, és azokról az emberekről, akikkel valahol, valamikor együtt dolgozott vagy összetalálkozott.

A közkedvelt szerző könyvében nemcsak sztorizik, hanem felidézi azokat az eseményeket is 2017-ből, amelyeket fontosnak tart ebben a világban, amelyből továbbra is hiányzik a béke és a nyugalom. Rövid elemzéseket olvashatunk az amerikai elnökválasztásról, a németországi és az ausztriai választásokról és a koreai helyzet alakulásáról. A válogatás természetesen szubjektív, de segít eligazodni ebben a megváltozott világban.

Kiss Judit, Biedermann Zsuzsánna (2017) – Szubszaharai Afrika gazdasága a XXI. Században. 

“Mint új Afrika-politikánk egyik gyakorlati megvalósítója és harminc év után hazánk első ghánai nagykövete, azt vallom, hogy Afrika megismertetése kiemelt feladat ahhoz, hogy a magyar diplomácia megfelelő támogatottsággal végezhesse munkáját a kontinensen. Folyamatos célunk, hogy a magyar társadalmat és a gazdasági, üzleti világot megszólítsuk, megértessük velük, miért olyan fontos ezzel a csodálatos kontinenssel foglalkozni. Ez a kötet tudományos igényességével járul hozzá misszióinkhoz.” /Szabó András, Magyarország ghánai nagykövete/

„Afrika a gyarmati felszabadulás óta keresi az önálló politikai, gazdasági fejlődés útját. E törekvést részleges sikerek és látványos kudarcok kísérik, miközben az új államok a fejlődést gátló hagyományos tényezők mellett már a globalizáció új kihívásaival is szembesülnek. A kötetben kiváló afrikanisták esettanulmányai elemzik a szubszaharai térség gondjait, mint a demográfiai robbanás, az egyoldalú gyors urbanizáció, a súlyos szociális és egészségügyi problémák. Tárgyalják a fejlesztő állam dilemmáit, bemutatják a geopolitikai versengést a külföldi tőkeberuházásokért, valamint a magyar-afrikai kapcsolatok alakulását is. A kötethez a nemzetközi és fejlődéstanulmányok doyenje, Szentes Tamás írt magvas előszót. /Dr. Bayer József, a Magyar Tudományos Akadémia Afrika Albizottságának elnöke/

„A szubszaharai Afrika gazdasági folyamatait középpontba állító, tudományos igényességgel összeállított kötet nem is lehetne időszerűbb a Külgazdasági és Külügyminisztériumban zajló gyakorlati külgazdasági és diplomáciai munka szempontjából. A tanulmányok segítenek abban, hogy nagyobb empátiával és hozzáértéssel közelítsük meg a Déli Nyitás egyik legnehezebb, ugyanakkor legígéretesebb régióját. Meggyőződésem, hogy a hiánypótló összeállítás a térséggel foglalkozó diplomaták, üzletemberek és kutatók számára egyaránt még hosszú ideig az egyik legfontosabb referenciamunkát fogja jelenteni.” /Horváth Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika főosztályának főosztályvezetője/

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma (2017): Családbarát fordulat 2010-2018: „Amikor a hajó kapitánya meg akar fordítani egy nagy óceánjárót, hiába forgatja el a kormánykereket, a hajótest nem a következő pillanatban, hanem csak lassan veszi fel az új irányt. A legfontosabb az úti cél kijelölése, és a kormány hozzáigazítása. Fontos kimondani, hogy a természetes reprodukció helyreállítása nemzeti ügy, nem egy nemzeti ügy a sok közül, hanem a nemzeti ügy. És európai ügy is: nem egy európai ügy, hanem az európai ügy.” /Orbán Viktor/

 

Nógrádi György (2017): Szerencsénk volt, túléltük… – Világpolitika 1945-től napjainkig

Nógrádi György könyvében azoknak az eseményeknek a történetét idézi fel a 20. és a 21. századból, amelyeket vagy fontosnak tart, vagy valamilyen módon a résztvevője volt. A válogatás természetesen szubjektív. Írása nem történelemkönyv, hanem egyfajta gondolatébresztő, amely segít jobban eligazodni a mai globalizált világban, amelyben teljesen át kell értelmezni a védelem feladatait, a biztonság és a szabadságjogok kritériumait

 

Henry Kissinger (2017): Kínáról. Henry Kissinger (1923) az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, majd külügyminisztere volt Richard Nixon és Gerald Ford elnöksége alatt. A huszadik századi amerikai külpolitika egyik legbefolyásosabb formálója és a hidegháború második szakaszában a kínaiamerikai kapcsolatok fő stratégája volt. “”Közel negyven évvel ezelőtt Richard Nixon elnök abban a megtiszteltetésben részesített, hogy elküldött Pekingbe kapcsolatot létesíteni egy Ázsia történelmében központi szerepet játszó állammal, amellyel Amerikának már több mint húsz éve nem volt magas szintű érintkezése. [] Az azóta eltelt időben ötvennél is többször jártam Kínában. Mint olyan sok látogató az évszázadok alatt, én is a kínai nép kitartása, kifinomultsága, családszeretete és kultúrája iránti csodálattal eltöltve jöttem el onnan. Ugyanakkor egész életemben a béke megteremtésének gondolata foglalkoztatott elsősorban amerikai szempontból. Abban a szerencsében volt részem, hogy vezető tisztviselőként, üzenetek közvetítőjeként és tudósként egyidejűleg ismerhettem meg Kínát mindkét megközelítésből. Ez a könyv kísérletet tesz arra, hogy részben a kínai vezetőkkel való beszélgetéseimre alapozva megmagyarázza azt a szemléletet, ahogy a kínaiak gondolkoznak a béke és a háború, a nemzetközi rend kérdéseiről, valamint ennek viszonyát a pragmatikusabb, esetről esetre haladó amerikai megközelítéshez. A különböző történelmek és kultúrák időnként egymástól eltérő konklúziókra jutnak. Nem mindig értek egyet a kínai látásmóddal, s némely olvasó is bizonyára így lesz ezzel. Szükségünk van azonban a megértésére, mivel Kína kiemelkedő szerepet fog játszani a huszonegyedik században kialakuló világban. /Részlet az Előszóból/

The New Climate Economy Report 2018: The Global Commission on the Economy and Climate is a major international initiative to examine how countries can achieve economic growth while dealing with the risks posed by climate change. The New Climate Economy (NCE) is the Commission’s flagship project. NCE released its initial report in September 2014, Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report. In September 2018, NCE released its latest report, Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Acceleratinng Climate Action in Urgent Times, which highlights the economic benefits of climate action across five sectors of the economy. Link

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 8th Oct 2018: Global Warming of 1.5 °C an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Link

 

 

Norbert Csizmadia (2017) – Geofusion: Mapping of the 21st Century. We live in a unique “geo” ages, in the first decade of the 21st century, a geoeconomic era where geography is appreciated again. The 21st century encompasses political and economic games where the multi-polar world, a new world order and a new value system develop new actors and new industries, in a boundless world, where technology an innovation generates new boundaries. The location of the countries is key in taking over the new economic power centers, countries, cities and city-states.

It is a knowledge & creativity era (technology + knowledge + geography = “technknowledgeography” or Geofusion) where education and innovation are the most important investment. The explorers of the 21st century rely on their inner compass in an age where information is the raw material of the future. Knowledge is the currency of this future involving individual ideas and creativity.

This is a fusion of age, which is also the age of networks. The universe of geoeconomy is the main issue in how this “Geofusion” is special to our moment and opportunity, which can give lasting value to the world. Drawn with knowledge, the 21st century map of the new breed of compasses is utilized to discover and conform this new world!

“This special geopolitical “guidebook” illustrated richly, with 100 maps, infographics and facts, gives an answer how to foresight the global processes on the basis of the latest geographic-economic and urban research results.

Csizmadia Norbert (2017): Geopillanat – A 21. század megismerésének térképe. Térben és időben különleges geopillanat részesei vagyunk, új értékrend van kialakulóban, melyben a tudásé, a kreativitásé a legnagyobb szerep. A gazdasági erővonalak a korábbi centrumokról a perifériákra húzódnak, így alakulhatnak ki a múlt határvidékeiből a jövő központjai.

Kik lesznek ennek a korszaknak a nyertes nemzetei, közösségei, vezetői és hatalmai? A nagyok vagy a kicsik? Az erősek vagy a gyorsak? A centrumok vagy a perifériák?

A 21. század felfedezőinek és geostratégiáinak feladata, hogy e páratlan lehetőségekkel és globális léptékű környezeti, társadalmi, gazdasági kihívásokkal teli, folyamatosan változó korszakhoz útmutatást adjanak.

Fúziók korában élünk, hálózatok világában és minél több oldalról közelítünk meg egy-egy kihívást, annál könnyebben találhatunk rá választ és valós megoldást. Ehhez új térképekre van szükségünk, melyek nem nélkülözik a régiek bölcsességét és eszközeit, de kiegészítik őket a ma tudásával.

Ez az Útikönyv ebben a különleges geopillanatban segít eligazodni 100 térképpel, ábrával, infografikával mely térképet és iránytűt ad az olvasó kezébe.

 

Magyar Ifjúságkutatás 2016 eredményei – Gyorsjelentés a Kárpát-medencei fiatalokról (2017): A 2016-ban végzett, magyarországi és külhoni magyar fiatalok bevonásával készült, nagymintás ifjúságkutatás szerint a fiatalok büszkék magyarságukra, nyelvünkre, hazájuknak érzik és szeretik Magyarországot. A megkérdezettek saját helyzetüket és a társadalmi közérzetet is jóval kedvezőbbnek ítélik, mint a korábbi vizsgálatokban. Elsősorban a munkavállalási terveikkel, az anyagi helyzetükkel, illetve a személyes kapcsolataikkal elégedettebbek a korábbi felmérésekhez képest. Link

Matolcsy György (2015): Amerikai Birodalom – A jövő forgatókönyvei: Az Amerikai Birodalom korában élünk, de tudjuk-e, hogyan működik a birodalom? Értjük-e azokat az értékeket és érdekeket, amelyek Amerikát mozgatják? Látjuk-e az új világrend szerkezetét, mozgatórugóit és benne Magyarország helyét? Felismerjük-e azokat a belső és külső háborúkat, amelyeket Amerika – egy új gazdasági hadviselés keretében – indít versenytársaival szemben? Az Európai Unió tagjai vagyunk, de tudjuk-e, hogy milyen veszélyeket rejtene magában, ha Európa nem társa, hanem riválisa próbálnak lenni az Amerikai Birodalomnak?
Egy hajóban evezünk Amerikával, ahol rajtunk is múlik, hogy békés utazás vagy hajótörés lesz-e jövendő sorsunk. Erről szól ez a könyv, tehát közös jövőnkről és benne a mi magyar életünkről.

Udo Ulfkotte (2015): Die Asyl-Industrie – wie Politiker, Journalistan und Sozialverbände von den Flüchtlingswelle profitieren: Das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen. Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt Geschäfte, von denen viele Konzerne nur träumen können. Pro Monat kostet ein Asylbewerber den Steuerzahler etwa 3500 Euro. Bei einer Million neuer Asylbewerber allein 2015 sind das monatlich 3,5 Milliarden Euro – also pro Jahr 42 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die in einem Jahr an alle Arbeitslosen ausgezahlt wird. Es sind nicht nur Betreuer, Dolmetscher und Sozialpädagogen oder Schlepper und Miet-Haie, die davon profitieren. Die ganz großen Geschäfte machen die Sozialverbände, Pharmakonzerne, Politiker und sogar einige Journalisten. Für sie ist die Flüchtlingsindustrie ein profitables Milliardengeschäft mit Zukunft.  Es ist ein Tabu, über die Profiteure der Flüchtlingswelle zu sprechen. Jeder neue Zuwanderer bringt der Asyl-Industrie Gewinn. Wer die Zustände bei der Asylpolitik verstehen will, der kommt um unbequeme Fakten nicht herum.

Prof.Dr. Papp Lajos (2013) – Gyógyító gondolatok. A szerző bevallása szerint kötete hitvallás, amelyet kapaszkodónak szán a Kárpát-haza minden magyarjának. Gyógyító gondolatokat indít felénk, hiszen sokáig szívsebészként működve gyógyította testünket, most már azonban holisztikus módon, szívet-lelket gyógyítva közelít az emberhez. Az egész nemzetnek gyógyulnia kell, tudja jól, s ennek érdekében nem kímél fáradságot és időt, ahol személyesen jelen kell lennie, ott megjelenik, előad nekünk, zarándokol velünk. E kötetben gondolataival járja körül a csendet, a lélek békéjét, az isteni tudást, amelyet mi földi emberek megközelíteni sem tudunk, az élet szentségét, a család fontosságát, magyar gyökereinket, a szakrális orvoslás feladatait. S mindezt áthatja az ember- és hazaszeretet, hitének és szolgálatának hiteles szavakba öntése.

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2013): Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia. Jóváhagyta és az Országgyűlés elé terjesztését javasolta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2012. május 16-i ülésén. Elfogadta az Országgyűlés 2013. március 25-i ülésnapján. Link

 

 

 

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade (2018): Voluntary National Review of Hungary on the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. Transformation towards sustainable and resilient societies 2018. Link

 

 

 

 

Palotai Dániel – Virág Barnabás (2016): Versenyképesség és növekedés. – A Magyar Nemzeti Bank közgazdasági és monetáris politikai szakkönyvsorozatának 2016-ban megjelent második kötete a Versenyképesség és növekedés, amelyet Palotai Dániel és Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatói szerkesztettek. A Magyar Nemzeti Bank mandátumának megfelelve döntött a szakkönyvsorozat elindításáról, miután törvényi feladatai közé tartozik a hazai pénzügyi kultúra és így a közgazdasági gondolkodás fejlesztése, valamint elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül a Kormány gazdaságpolitikájának támogatása is.

Niall Ferguson (2011) – Civilization: The West and the Rest. From the bestselling author of The Ascent of Money and The Square and the Tower.

Western civilization’s rise to global dominance is the single most important historical phenomenon of the past five centuries. How did the West overtake its Eastern rivals? And has the zenith of Western power now passed? Acclaimed historian Niall Ferguson argues that beginning in the fifteenth century, the West developed six powerful new concepts, or “killer applications”—competition, science, the rule of law, modern medicine, consumerism, and the work ethic—that the Rest lacked, allowing it to surge past all other competitors. Yet now, Ferguson shows how the Rest have downloaded the killer apps the West once monopolized, while the West has literally lost faith in itself. Chronicling the rise and fall of empires alongside clashes (and fusions) of civilizations, Civilization: The West and the Rest recasts world history with force and wit. Boldly argued and teeming with memorable characters, this is Ferguson at his very best.

Bencsik János (2007): Kiengesztelődés – Gyalogszerrel Csíksomlyóra.  Bencsik János 1965-ben a Kárpát-medence kellős közepén, Szarvason látta meg a napvilágot. Szülőfalujának a Hármas-Körös partján fekvő Békésszentandrást tekinti. A Pázmány Péter Egyetemen teológiai, az Eötvös Loránd Egyetemen pedig szociológiai tanulmányokat végzett. Tizenöt esztendeje Tatabánya város polgármestere.
2003 tavaszán feleségével együtt végigjárta a spanyolországi Szent Jakab utat, az ősi Caminót. Ott tapasztalta meg, hogy mi a különbség a fájdalom és a szenvedés között. Amikor megértette, hogy a szenvedésnek célja van, visszanyerte korábban felborult lelki egyensúlyát. Ekkor tett fogadalmat Ponferrada városában, a templomosok bazilikájában, a Szent Szűz tiszteletére állított szobor előtt. Attól a naptól kezdve feleségével együtt azon fáradozik, hogy a caminóihoz hasonló zarándokút jöhessen létre a csíksomlyói Napbaöltözött Asszony kegytemplomáig.
A szerző spanyolországi és csíksomlyói zarándoklatainak személyes tapasztalatait most szubjektív útinapló keretében adja közre, amelyben helye van mindannak, ami fontos kérdéseket vet fel minden ember számára: a családnak, a nemzetnek, a munkának, a természetnek, az életnek és a halálnak.

Bencsik János (2003): Lámpagyújtogató.  „Minden embernek saját útja van: neked is, neki is, nekem is. Nem kell a másiknak útmutatást adni, s legkevésbé a saját utamat rákényszeríteni. Csak világítani, hogy mindenki bátrabban járhassa az általa választott utat. Miközben magam is rászorulok a lámpagyújtogatók segítségére, arra törekszem, hogy mások lámpagyújtogatója lehessek. Nem polgármesterként, hanem közösségünk egyszerű részeseként” – írja Bencsik János a kötet címadó írásában, a Lámpagyújtogatóban. Ez a könyv, kronológiai sorrendben, azokat a jegyzeteket adja közre, amelyek 2001-2003-ban hétfő reggelente hangzottak el a Radír Rádióban. Az írások egyik legnagyobb erénye, a lefegyverző őszinteség, amely szerencsésen találkozik a szerző azon képességével, hogy szabatos magyar nyelven, tehetségesen, eredeti módon fogalmazza meg gondolatait a világról. Ebben az univerzumban helye van mindennek, ami fontos kérdéseket vet fel a számára; a családnak, a városnak, a nemzetnek, a munkának, a természetnek, az életnek, a halálnak. Ha kézbe vesszük ezt a könyvet, a jegyzetek olvasása után egy olyan ember portréja rajzolódik elénk, aki felelősséggel él itt közöttünk, ahová sorsa rendelte, s képessége szerint hittel teszi a dolgát közössége javára.”

John Perkins (2006): Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai: “Ez a könyv bombaként hatott. Ritka eset. mikor imperialista kormányzati-nagyvállalati rendszerünk egyik belső embere tárja fel nyíltan a hálózat működését. Nagy áttekintésről és erkölcsi bátorságról tanúskodó munka.” (John E. Mack, a Harvard egyetem professzora, Pulitzer-díjas író)

 

 

 

Samuel P. Huntington (1996): The clash of civilizations and the remaking of world order: The classic study of post-Cold War international relations, more relevant than ever in the post-9/11 world, with a new foreword by Zbigniew Brzezinski. Since its initial publication, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order has become a classic work of international relations and one of the most influential books ever written about foreign affairs. An insightful and powerful analysis of the forces driving global politics, it is as indispensable to our understanding of American foreign policy today as the day it was published. As former National Security Adviser Zbigniew Brzezinski says in his new foreword to the book, it “has earned a place on the shelf of only about a dozen or so truly enduring works that provide the quintessential insights necessary for a broad understanding of world affairs in our time.”