Rólunk

 

Elnöki köszöntő:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. 2018 márciusában a hazájukért önkéntesen tenni akaró diákok, hallgatók és szakemberek közösségével azért alapítottuk meg a Carpe Futura Egyesületet, hogy támogassuk a környezeti, az emberi, a társadalmi és a gazdasági erőforrások fenntartható használatát biztosító, a teremtésvédelmet szolgáló, illetve az emberi életminőség jobbá tételét elősegítő szemlélet terjedését és meghonosodását. Hiszünk gróf Széchenyi Isten gondolatának fontosságában, hiszen a természet és a környezet védelmét, életminőségünk javítását célzó innovatív előrelépések mögött ott kell legyen az emberi közösségeink múltjának és jelenének ismerete, megértése és tisztelete. A szeretet és bizalom pedig elengedhetetlen feltétele egy társadalom boldogulásának és fenntartható fejlődésének.

Kulcsfontosságúnak tartjuk hazánkban az olyan környezetvédelmi és környezetpolitikai gondolkodás és gyakorlat meghonosodását, ami a lokális és globális szintű fenntarthatóságot egyaránt szolgálja. Nem vállalunk szellemi közösséget azokkal a környezetvédő és zöld irányzatokkal, amelyek a fenntartható fejlődés jelszavával a nemzetek és a helyi közösségek kárára cselekszenek, illetve az életminőség javulását nem segítve haszonszerzés céljából szolgáltathatják ki a helyi közösségeket lobbiérdekeknek.

Egyesületünk rendezvényeivel szakmai fórumot teremt a fenntartható fejlődésről és a fenntarthatóság négy aspektusának összefüggéseiről szóló szakmai és szakpolitikai diskurzusoknak és javaslattételeknek; akcióinkkal pedig az egészségtudatos, a környezettudatos és a társadalmilag felelős gondolkodást kívánjuk ösztönözni.”

Ary Tamás, alapító elnök

 

“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”

Az egyesületünk célja:

 1. Támogatni a környezeti, az emberi, a társadalmi és a gazdasági erőforrások fenntartható használatát biztosító, a teremtésvédelmet szolgáló, illetve az emberi életminőség jobbá tételét elősegítő szemlélet terjedését és meghonosodását;
 2. Elősegíteni a társadalomban a szeretet és a bizalom életminőség javító hatásának érvényesülését;
 3. Kiemelt figyelmet fordítani nemzetünk megmaradására és erősítésére; ápolni nemzeti értékeinket és hagyományainkat, erősíteni a nemzeti identitástudatot;
 4. Előmozdítani a nemzeti egyetértés kialakulását a fenntarthatóságról, a fenntartható fejlődésről;
 5. Szerepet vállalni az ifjúság szemléletformálásában, készség- és képességfejlesztésében;
 6. Támogatni olyan technológiák és innovációk elterjedését, amelyek segítik a fenntarthatóság útján történő haladást;
 7. Elősegíteni az emberi életminőséget javító digitális technológiák elterjedését;
 8. Bevonni a társadalmat a természet-, és környezetvédelemi kezdeményezésekbe;
 9. Elősegíteni az egészségtudatos, környezettudatos, társadalmilag felelős és családorientált gondolkodást; ösztönözni az önkéntesség kultúrájának megerősödését;
 10. Szerepet vállalni a társadalom pénzügyi és vállalkozói kultúra fejlesztésében;
 11. Figyelmet fordítani az ifjúság körében a demokratikus értékek fejlesztésére, az állampolgári jogok és kötelességek tudatosítására;
 12. Elősegíteni a társadalmi változásokhoz történő alkalmazkodást elsősorban a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára.

Elnökség:

Ary Tamás elnök

dr. Szikszai Evelin alelnök

Lukácsi Tamás alelnök

Murányi Máté alelnök

Odor Máté alelnök

 

A Carpe Futura! – A Fenntartható Társadalomért Egyesület Alapszabálya letölthető az alábbi linken:

CFE Alapszabály